Søg efter:

Foreningernes program

Gør det smart

Vores erfaring igennem 30 år...

Brug af IT hjælper...

Mange foreninger bøvler med at finde et værktøj til at lave regnskab, sende mails og endeligt have et medlemskatotek. 

KIassekladde

Også i Holbæk foreningsprogram har vi den største funktionalitet blandt programmer som er tilgængelig i Danmark.

Masser af hjælp

Der er en udførlig manual tilgængelig på internettet. Samme manual kan fås i PDF, E-book osv.

Email

Der kan sendes E-mail med vedhæftninger til medlemmer med registreret email adr.

Nye ting kan implementeres..

Savner du funktionalitet. Så skriv til os.

Om os

Uegennyttigt projekt

Findes der noget som er godt og gratis…. Mange har igennem årene tvivlet og men nej dette er gratis.